၁၇ ရက်နေ့ ဩဂုတ်လ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သော ဝါဆို သင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား။